Prava potrošača

Poštovani kupci,

Ukoliko ste kupili bilo koji proizvod iz naše ponude i imate problem, naša služba je tu da Vam pomogne.
Za sva pitanja, na raspolaganju Vam je služba za reklamacije koju možete kontaktirati putem email-a: petshop@prodajapasa.com


Reklamacije

Prodavac se obavezuje da će isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan, ima ispravan rok trajanja, zapakovan je u originalnu ambalažu te odgovara vrsti i opisu proizvoda navedenom na sajtu.


U zavisnosti od vremena kada je nastao problem, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

1) Reklamacija na oštećenu pošiljku

Kada Vam porudžbina stigne na željenu adresu, potrebno je da je pregledate pred kurirom i utvrdite ispravnost/ neispravnost i oštećenje robe. Ukoliko je roba oštećena (npr. dzak granula je pocepan ili otvoren) možete ga odmah vratiti kuriru, a mi ćemo preuzeti odgovornost za nastalu štetu i opet Vam poslati proizvod, ali o našem trošku. Takođe, ukoliko je roba oštećena kupac ima pravo da odbije preuzimanje robe.

Molimo Vas da uporedite dostavljene proizvode (vrstu i količinu dostavljenih proizvoda)  sa računom i ukoliko nešto nedostaje ili je isporučen pogrešan proizvod, na licu mesta o tome obavestite dostavljača. Primalac i dostavljač na licu mesta zapisnički utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke. Molimo Vas da obratite pažnju na to da je provera ispravnosti pošiljke odgovornost kupca i da naknadne reklamacije u smislu količine i vrste dostavljene robe i vidljivih nedostataka nismo obavezni uvažiti.

Naručeni proizvodi se pakuju na način da tokom transporta ne budu oštećeni.


Kupac nema prava da odustane od porudžbine nakon što je porudžbinu poslao.

Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u Vašem i u našem interesu da se reklamacije rešavaju u što je moguće kraćem roku.

Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod s greškom ili imate bilo kakav prigovor, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas o tome obavestite na e-mail adresu:  petshop@prodajapasa.com